Under rasande himmel

Under rasande himmel


Under rasande himmelen, då stormblixtar jagade över skyarna. Molnen svartblå och hatiska. Hastigt skiftande, blottade de en svärta likt inget annat.

Makterna tog ett väldigt andetag och världen skakade i sina grundvalar. De stora vattnen flödade över och in över länderna. Jorden spydde ut sina eldar. Marken bröts sönder och städerna störtade samman. Här var slutet, serverat av gudar och demoner.© Mikael Mansén