Gratis berättelser

GRATIS BERÄTTELSER


Gratis noveller och stycken ur kommande böcker.NOVELLER


Avslutade noveller, stycken ur kommande böcker och en del poesi. Vissa noveller är korta, några är längre.  Som med de flesta av mina sagor så hänger nästan alla samman. Det är en stor värld som jag skapat och den är full av karaktärer.

Christine Sjöström

KOMMANDE BÖCKER


Dessa texter är smakprov  ur kommande berättelser. Några är hela kapitel och några är bara något stycke. En del är romaner och vissa är noveller.